• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

♠ 새해의 약속은 이렇게 ♠ LỜI HỨA ĐẦU NĂM MỚI

 ‘먼저 웃고 – 먼저 사랑하고 – 먼저 감사하자’.
CƯỜI TRƯỚC, YÊU TRƯỚC, BIẾT CẢM TẠ TRƯỚC
이해인 <향기로 말을 거는 꽃처럼>중에서 
♠♠♠♠♠
 
 
또 한 해를 맞이하는 희망으로 
새해의 약속은 이렇게 시작할 것입니다. 
‘먼저 웃고 – 먼저 사랑하고 – 먼저 감사하자’. 
 
♠ 맞이하다: tiếp đón, đón (ở đây chúng ta có thể hiểu là “nhân dịp”, “hướng đến” 
   희망: hy vọng
  
안팎으로 힘든 일이 많아 웃기 힘든 날들이지만
 내가 먼저 웃을 수 있도록 웃는 연습부터 해야겠어요. 
 
 ♠ 안팎: trong và ngoài, nhìn chung, chung chung
 
 우울하고 시무룩한 표정을 한 이들에게도
 환한 웃음꽃을 피울 수 있도록 
아침부터 밝은 마음 지니도록 애쓰겠습니다.
  
♠ 우울하다: buồn nản, u uất, rầu rĩ 
   시무룩하다: buồn bã, u sầu, ủ rũ 
   지니다: giữ, mang
  
때때로 성격과 견해 차이로 쉽게 친해지지 않는 이들에게 
사소한 오래로 사이가 서먹해진 벗에게 
내가 먼저 다가가 인사하렵니다.
  
♠ 때때로: có lúc, thi thoảng
    견해: quan điểm 
   서먹하다: cảm thấy không tiện, khó chịu
    벗: bạn bè
 
 사랑은 움직이는 것 
우두커니 앉아서 기다리기만 하는 것이 아니라 
먼저 다가가는 노력의 열매가 사랑이니까요.
 
 ♠ 우두커니: đờ đẫn, ngây ra, lơ đãng 
   열매: trái, quả, thành quả 
 
상대가 나에게 해주기 바라는 것을 
내가 먼저 다가서서 해주는 겸손한 용기가 사랑임을 믿으니까요.
 
 ♠ 상대: đối phương 
   용기: dũng khí 
 
차 한 잔으로, 좋은 책으로, 대화로 
내가 먼저 마음 문을 연다면 
나를 피했던 이들조차 벗이 될 것입니다.   
 
♠ 마음 문을 열다: mở cánh cửa tấm lòng, mở lòng 
 
습관적인 불평의 말이 나오려 할 땐 
의식적으로 고마운 일부터 챙겨보는 성실함을 잃지 않겠습니다.
 
 
♠ 습관적: có thói quen, theo thói quen 
   의식적: ý thức, nhận thức 
   챙기다: sắp xếp, chỉnh lý 
   성실함: (성실하다) sự thành thực, chân thành
 
 평범한 삶에서 우러나오는 감사의 마음이야말로 
삶을 아름답고 풍요롭게 가꾸어주는 소중한 밑거름이니까요.
 
 ♠ 평범하다: tầm thường, bình thường 
   우러나오다: xuất phát từ, có từ 
   (이)야말로: chính (nhấn mạnh) 
   풍요롭다: phong phú, đa dạng, giàu có 
   가꾸다: trang trí, tô điểm 
   소중하다: quan trọng 
   밑거름: nền tảng, cơ sở 
 
감사는 나를 살게 하는 힘 
감사를 많이 할수록 
행복도 커진다는 걸 모르지 않으면서 
그 동안 감사를 소홀히 했습니다.  
 
♠ 소홀히: xao nhãng 
 
해 아래 사는 이의 기쁨으로 
다시 새해를 맞으며 새롭게 다짐합니다. 
‘먼저 웃고 – 먼저 사랑하고 – 먼저 감사하자’. 
그리하면 나의 삶은 
평범하지만 진주처럼 영롱한 한 편의 시(詩)가 될 것입니다.
 
 ♠ 진주: ngọc trai
    영롱하다: sáng, lấp lánh 
   시(詩): bài thơ, thơ
 
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ ^ . ^ ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
27/01/2019

0 phản hồi về "♠ 새해의 약속은 이렇게 ♠ LỜI HỨA ĐẦU NĂM MỚI"

Trả lời tin nhắn

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên