• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

Tiếng Hàn Quốc Level 3 – Trường Korea

Đây là khóa học tiếng Hàn sơ cấp  2 – đầu trung cấp (Level 3) được xây dựng và giảng dạy bởi trung tâm ngôn ngữ trường đại học Korea. Khóa học được cung cấp miễn phí cho học viên.

Khóa học gồm tất cả 20 bài. Mỗi bài học thường kéo dài từ 20 tới 30 phút.

Các bài học tập trung vào giới thiệu cấu trúc ngữ pháp cơ bản và cung cấp cho người học những từ vựng cơ bản nhất.

‘바른 한국어’는 누구나, 언제, 어디에서나 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 고려사이버대학교에서 제작한 무료 온라인 한국어교육 프로그램입니다. 온라인 사이트(www.korean.cuk.edu)에 접속하시면, 강의 콘텐츠, 강의 자료, 테스트 등의 내용을 확인하실 수 있습니다.

“Quick Korean,” by The Cyber University of Korea, is a free on-line Korean language-learning program available to anyone, anytime, anywhere in the world. Visit “Quick Korean” site at www.korean.cuk.edu, you can check on-line video lectures, learning materials, and on-line tests.

Nội dung

SECTION 1
[바른 한국어 3급] 1. 새해 계획은 세웠어요? FREE 00:30:00
새해 계획은 세웠어요? Have you set your New Year's resolutions?
[바른 한국어 3급] 2. 너 유진 씨한테 반했지? FREE 00:25:00
너 유진 씨한테 반했지? You're having a crush on Yujin!
[바른 한국어 3급] 3. 컴퓨터 좀 고쳐 주시겠어요? FREE 00:32:00
컴퓨터 좀 고쳐 주시겠어요? Would you fix my computer?
[바른 한국어 3급] 4. 자주 안 만나면 마음도 멀어져요 FREE 00:30:00
자주 안 만나면 마음도 멀어져요. Out of sight, out of mind.
[바른 한국어 3급] 5. 사무실에 도둑이 들었어요 FREE 00:32:00
사무실에 도둑이 들었어요. A burglar broke into the office.
[바른 한국어 3급] 6. 주말에 봉사활동을 해요 FREE 00:27:00
주말에 봉사활동을 해요. I do volunteer work on the weekend.
[바른 한국어 3급] 8. 조금 더 일찍 나올걸 그랬어 FREE 00:28:00
조금 더 일찍 나올걸 그랬어. I should have left home earlier
[바른 한국어 3급] 9. 제 차로 같이 가시지요 FREE 00:29:00
제 차로 같이 가시지요. Let me drive you there.
[바른 한국어 3급] 10. 이 사진은 언제 찍은 거에요? FREE 00:28:00
이 사진은 언제 찍은 거에요? When did you take this picture?
[바른 한국어 3급] 11. 휴가를 간다면 어디로 가고 싶어? FREE 00:30:00
휴가를 간다면 어디로 가고 싶어? Where would you like to go for vacation?
[바른 한국어 3급] 12. 엄마들은 다 똑같아. FREE 00:30:00
엄마들은 다 똑같아. All moms are the same.
[바른 한국어 3급] 13. 이력서를 쓰느라고 좀 바빴어. FREE 00:30:00
이력서를 쓰느라고 좀 바빴어. I have been busy writing a resume.
[바른 한국어 3급] 14. 사이가 멀어질까 봐 걱정이에요 FREE 00:30:00
사이가 멀어질까 봐 걱정이에요. I'm afraid that we might grow apart from each other.
[바른 한국어 3급] 15. 샴푸를 산다는 것이 린스를 샀네요 FREE 00:33:00
샴푸를 산다는 것이 린스를 샀네요. I was supposed to buy shampoo, but I got a conditioner.
[바른 한국어 3급] 16. 한번 드셔 보세요 FREE 00:33:00
한번 드셔 보세요. Please try it.
[바른 한국어 3급] 17. 저녁에 조금만 먹지 그래? FREE 00:35:00
저녁에 조금만 먹지 그래? You better eat less for dinner.
[바른 한국어 3급] 18. 앞으로는 이런 일이 없도록 하세요 FREE 00:30:00
앞으로는 이런 일이 없도록 하세요. Please don't let this happen again.
[바른 한국어 3급] 19. K-pop 콘서트에 다녀왔어 FREE 00:32:00
K-pop 콘서트에 다녀왔어. I went to a K-pop concert.
[바른 한국어 3급] 20. 요즘 방을 알아보고 있어요 FREE 00:32:00
요즘 방을 알아보고 있어요. I'm looking for a room to rent these days.

Đánh giá

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

ĐĂNG KÍ LỚP HỌC
  • FREE
  • KHÔNG GIỚI HẠN
14 HỌC VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÍ

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên