• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[기초문법] Bài 16: 동사 –고 있다

Nội dung bài học

Ngữ pháp     동사 –고 있다

* ĐANG làm gì 

Ví dụ ():

책을 읽고 있습니다.                  (Tôi) Đang đọc sách.

뭘 하고 있어요?                        (Bạn) Đang làm gì thế?

내일 이 시간에 아마 도서관에서 공부하고 있을 거예요.                     

Giờ này ngày mai chắc tớ đang học trong thư viện.

(dự đoán tương lai)

그 때 자고 있었어요?            Lúc đó em đang ngủ à?

(hỏi một hành động diễn ra tại một thời điểm nhất định trong quá khứ) 

Từ vựng

                           cái gì (viết tắt của 무엇을)

시간                       thời gian

아마                       chắc là, có thể (trạng từ)

                           lúc, khi

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên