• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[기초문법] Bài 17: PHỦ ĐỊNH TRONG TIẾNG HÀN ~안 동사/ ~동사 지 않다

Nội dung bài học

Ngữ pháp     ~안 동사/       ~동사 지 않다 * PHỦ ĐỊNH

(1) 안 동사

 Ví dụ ():

내일 학교에 안 가요.                 Ngày mai tôi không đến trường.

숙제를 안 했어요?                     Chưa làm bài tập à?

안 할래요.                                   Tôi (sẽ) không làm đâu.

 (2) 동사 지 않다

 Ví dụ ():

영화를 좋아하지 않습니다.                (Tôi) Không thích phim ảnh.

김치를 먹지 않아요?                           (Bạn) Không ăn kimchi à?

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên