• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[기초문법] Bài 6: ~이/가 아니다

Nội dung bài học

Ngữ pháp       (명사)/ 아닙니다.

*이/가 ~ là tiểu từ đứng ngay sau danh từ để thể hiện danh từ đó là chủ ngữ  của vế câu hoặc của câu

 *아닙니다 ~  KHÔNG PHẢI LÀ  Danh từ /가 +아닙니다.

=> Không phải là (cái gì).

Ví dụ ():

제 동생이 아닙니다.                     Không phải là em tôi.

국민 은행이 아닙니다.                 Không phải là ngân hàng Kookmin.

의자가 아닙니다.                          Không phải là cái ghế.

 Danh từ 1 /는 + Danh từ 2 /가 +아닙니다.

=> (Cái gì) không phải là (cái gì).

 Ví dụ ():

여기는 전통 시장이 아닙니다.          Đây không phải là chợ truyền thống.

그 사람은 우리 남편이 아닙니다.     Người đó không phải là chồng tôi.

이것은 벽 그림이 아닙니다.             Cái này không phải là tranh treo tường.

 Dạng nghi vấn 이/가 아닙니까?

 Ví dụ ():

이 사람은 동생이 아닙니까?                Người này không phải là em của bạn à?

여기는 커피숍이 아닙니까?                 Đây không phải là quán café à?

저것은 배가 아닙니까?                        Cái đó không phải là quả lê à?

Từ vựng

의자                  cái ghế

그 사람              người đó

전통 시장          chợ truyền thống

남편                   chồng

벽그림               tranh treo tường

커피숍               quán cafe

                      quả lê

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên