• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[기초문법] Bài 7: 동사-ㅂ니다./ 동사-습니다./동사 -ㅂ니까?/ 동사-습니까?

Nội dung bài học

Ngữ pháp     동사ㅂ니다./ 동사습니다.

                      동사 -ㅂ니까?/ 동사-습니까?

Đây là cách chia động từ tiếng Hàn ở thời hiện tại, dạng trần thuật và dạng nghi vấn, thể hiện mối quan hệ mang tính ngoại giao, lịch sự.

(1) Câu trần thuật

  • Động từ không có PAC => thêmㅂ니다.

Ví dụ ():

가다          đi                 갑니다.

하다          làm              합니다.

보다          nhìn, coi      봅니다.

 

  • Động từ có PAC => thêm습니다.

 Ví dụ ():

          ăn                          먹습니다.

걷다          đi bộ, bước            걷습니다.

읽다          đọc                        읽습니다.

(2) Câu nghi vấn

  • Động từ không có PAC => thêmㅂ니까?

Ví dụ ():

마시다               uống            마십니까?

자다                  ngủ              잡니까?

오다                  đi                 옵니까?

 

  • Động từ có PAC => thêm습니까?

 Ví dụ ():

          cười                       웃습니까?

찾다          tìm kiếm                찾습니까?

좋다          thích, tốt                좋습니까?

Trường hợp đặc biệt:

Động từ có PAC là  => bỏ  thêm ㅂ니다./ㅂ니까?

 Ví dụ ():

만들다               làm, chế tạo, chế biến      만듭니다./ 만듭니까?

울다                   khóc                                 웁니다./ 웁니까?

살다                  sống, sinh sống                 삽니다./ 삽니까?

Thực hành & Từ vựng  

Động từ Nghĩa Dạng trần thuật Dạng nghi vấn

사다

mua 삽니다 삽니까?
보다 nhìn, xem, gặp 봅니다 봅니까?
읽다 đọc 읽습니다 읽습니까?
만들다  làm 만듭니다 만듭니까?
일어나다 dậy (ngủ dậy) 일어납니다 일어납니까?
춥다 lạnh 춥습니다 춥습니까?
살다 sống 삽니다 삽니까?

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên