• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

Bảng chữ cái 한글 Ⅰ

Giới thiệu bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc (Phần 1)

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 한글의 모음을 배운다.

2. 한글의 자음을 배운다.

3. 한글의 경음을 배운다.

4. 한글을 만든 세종대왕을 이해한다.

1. Learn the Hangeul vowels

2. Learn the Hangeul consonants

3. Learn the Hangeul tense consonants

4. Understand the creator of Hangeul, Sejong the Great.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên