• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 11-1 어서 오세요. 뭘 찾으세요?

어서 오세요. 뭘 찾으세요? Hello. Are you looking for something?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 쇼핑과 색깔 관련 어휘를 배운다.

2. 관형형 ‘- (으)ㄴ N’과 ‘ㅎ불규칙 동사’를 배운다.

3. 물건을 사는 대화를 할 수 있다.

4. 한국의 시장과 백화점에 대해 이해한다.

1. Learn words related to shopping and colors.

2. Learn the modifier ‘- (으)ㄴ’ and ‘ㅎ irregular verbs’.

3. To be able to talk about purchasing items.

4. Understand Korean markets and department stores.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên