• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 11-2 요즘 어떤 옷이 유행이에요?

요즘 어떤 옷이 유행이에요? What's in style these days?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 쇼핑과 선물 관련 어휘를 배운다.

2. ‘에게’와 ‘-어 주세요’를 배운다.

3. 물건 값을 깎는 대화를 할 수 있다.

4. 한국의 옷가게에 대해 이해한다.

1. Learn words related to shopping and gifts.

2. Learn ‘에게’ and ‘-어 주세요’.

3. To be able to bargain prices down.

4. Understand Korean apparel stores.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên