• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 12-1 회사까지 어떻게 오세요?

회사까지 어떻게 오세요? How do you come to work?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 교통 관련 어휘를 배운다.

2. ‘(으)로’와 ‘- (으)세요?’를 배운다.

3. 교통편에 대해서 대화를 할 수 있다.

4. 한국의 대중 교통을 이해한다.

1. Learn words related to transportation.

2. Learn ‘(으)로’ and ‘- (으)세요’.

3. To be able to talk about transportation.

4. Understand public transporation in Korea.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên