• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 13-2 먹을 것도 많고 볼 것도 많아요.

먹을 것도 많고 볼 것도 많아요. There are so many things to eat and places to see.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 여행 계획 관련 어휘를 배운다.

2. 관형형 ‘- (으)ㄴ’과 ‘- (으)ㄹ’를 배운다.

3. 여행 계획을 말할 수 있다.

4. 한국의 관광휴양지 제주도에 대해 이해한다.

1. Learn words related to travel plans.

2. Learn the modifiers ‘- (으)ㄴ’ and ‘- (으)ㄹ’.

3. To be able to talk about travel plans.

4. Understand Korea’s tourist attraction: Jejudo.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên