• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 14-1 늦으면 전화할게요.

늦으면 전화할게요. I will call if I'm running late.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 전화 관련 어휘를 배운다.

2. ‘- (으)면’과 ‘- (으)ㄹ게요’를 배운다.

3. 전화번호를 말할 수 있다.

4. 한국의 예약과 배달 문화를 이해한다.

1. Learn words related to phones.

2. Learn ‘- (으)면’ and ‘- (으)ㄹ게요’.

3. To be able to ask for and give telephone numbers.

4. Understand making reservations and delivery in Korea.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên