• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 2-1 안녕하세요?

Xin chào

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 한국어 인사 표현을 배운다.
2. ‘입니다’와 ‘은/는’을 배운다.
3. 한국어로 인사 및 소개를 할 수 있다.
4. 한국인의 인사법을 이해한다.

1. Learn Korean greeting expressions.
2. Learn ‘입니다’ and ‘은/는’.
3. To be able to greet and to introduce oneself.
4. Understand Korean greetings.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên