• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 3-1 책상이 있습니까?

책상이 있습니까? Is there a desk?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 기초 상태동사 및 간단한 사물 어휘를 배운다.
2. ‘-습니까?’ ‘-습니다’와 ‘이/가’를 배운다.
3. 일상 공간 및 사물의 상태 정보를 전달할 수 있다.
4. 한국인의 주거를 이해한다.

1. Learn basic descriptive verbs and names of objects.
2. Learn ‘-습니까?’ ‘-습니다’ and ‘이/가’.
3. Talk about everyday spaces and state of objects.
4. Understand Korean housing.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên