• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 4-2 이 근처에 은행이 있어요?

이 근처에 은행이 있어요? Is there a bank around here?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 간단한 숫자 및 일상생활에 필요한 장소 어휘 등을 배운다.
2. ‘도’와 ‘과/와’를 배운다.
3. 장소와 위치 정보를 전달할 수 있다.
4. 한국의 은행을 이해한다.

1. Learn numbers and vocabulary related to space needed for everyday life.
2. Learn ‘도’ and ‘과/와’.
3. Talk about space and location.
4. Understand Korean banks.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên