• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 5-2 어디에 가요?

어디에 가요? Where are you going?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 이동 동사 및 일상생활 관련 어휘를 배운다.
2. ‘에 가요’와 ‘에서’를 배운다.
3. 하루 일과가 이루어지는 장소에 대해서 이야기 할 수 있다.
4. 한국의 스포츠 태권도를 이해한다.

1. Learn movement verbs and words related to everyday life.
2. Learn ‘에 가요’ and ‘에서’.
3. Talk about the places where people do things during the day.
4. Understand Korea’s sport, Taekwondo.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên