• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 7-1 고향이 어디예요?

고향이 어디예요? Where is your hometown?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 상태동사와 날씨 표현 동사를 배운다.
2. ‘-고’ 와 ‘ㅂ불규칙 동사’를 배운다.
3. 다양한 상태동사를 사용해서 날씨를 말할 수 있다.
4. 한국의 날씨를 이해한다.

1. Learn descriptive verbs and weather expression verbs.
2. Learn ‘-고’ and ‘ㅂ irregular verbs’.
3. Talk about the weather using a variety of descriptive verbs.
4. Understand Korean weather.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên