• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 1급] 9-2 연휴에는 복잡하니까 미리 기차표를 예매하세요.

연휴에는 복잡하니까 미리 기차표를 예매하세요. We should make reservations ahead of time since it is a holiday.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 약속 관련 어휘를 배운다.
2. ‘- (으)니까’와 명령의 ‘- (으)세요’를 배운다.
3. 약속 정하기 대화를 할 수 있다.
4. 한국의 철도 교통에 대해 이해한다.

1. Learn words related to appointments.
2. Learn ‘- (으)니까’ and ‘- (으)세요’.
3. To be able to make appointments.
4. Understand the Korean railroad system.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên