• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 13-2 집들이에만 꼭 와 달라고 했어요

집들이에만 꼭 와 달라고 했어요. He says to just come to the housewarming.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 초대, 방문과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-달라고 해요’, ‘-주라고 해요’를 배운다.
3. 집들이 선물에 관해 의논할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to invitations and visits.
2. Learn the grammar points ‘-달라고 해요’ and ‘-주라고 해요’.
3. Be able to discuss about housewarming gifts.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên