• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 5-2 이 안에서 커피를 마셔도 돼요?

이 안에서 커피를 마셔도 돼요? Am I allowed to drink coffee in here?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 도서관 이용과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-어도/아도 돼요’, ‘이나/나’를 배운다.
3. 도서관 이용방법에 대해 묻고 답할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to library usage.
2. Learn the grammar points ‘-어도/아도 돼요’ and ‘이나/나’.
3. Be able to ask and answer questions about how to use the library.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên