• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 10. 이 사진은 언제 찍은 거에요?

이 사진은 언제 찍은 거에요? When did you take this picture?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 회상 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-던’과 ‘-곤 하다’를 배운다.
3. 데이트, 만남 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions relatd to reminiscing.
2. Learn the grammar points ‘-던’ and ‘-곤 하다’.
3. Learn words related to dating and meeting.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên