• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 14. 사이가 멀어질까 봐 걱정이에요

사이가 멀어질까 봐 걱정이에요. I'm afraid that we might grow apart from each other.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 걱정하기, 위로하기 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-(으)ㄹ까 봐’와 ‘-(으)ㄹ 테니까’를 배운다.
3. 연애 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to worrying and offering consolation.
2. Learn the grammar points ‘-(으)ㄹ까 봐’ and ‘-(으)ㄹ 테니까’.
3. Learn words related to dating.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên