• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 2. 너 유진 씨한테 반했지?

너 유진 씨한테 반했지? You're having a crush on Yujin!

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 묘사 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘처럼’과 ‘-어 보이다’를 배운다.
3. 성격 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to describing.
2. Learn the grammar points ‘처럼’ and ‘-어 보이다’.
3. Learn words related to personalities.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên