• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 4. 자주 안 만나면 마음도 멀어져요

자주 안 만나면 마음도 멀어져요. Out of sight, out of mind.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 공감하기와 반박하기 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-군(요)’와 ‘-다니(요)’를 배운다.
3. 공감, 반박 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to agreeing and disagreeing.
2. Learn the grammar points ‘-군(요)’ and ‘-다니(요)’.
3. Learn words related to agreement and disagreement

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên