• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 5. 사무실에 도둑이 들었어요

사무실에 도둑이 들었어요. A burglar broke into the office.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 상황 설명하기 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-어 있다’와 ‘피동’ 문법을 배운다.
3. 사건·사고, 재해 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to explain a variety of situations.
2. Learn the grammar points ‘-어 있다’ and passive voice.
3. Learn words related to accidents and disasters.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên