• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 7. 줄넘기를 해 보는게 어때?

줄넘기를 해 보는게 어때? Why don't you try jumping rope?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 상담, 조언하기 관련 표현을 할 수 있다.

2. ‘-(으)ㄹ지 모르겠다’와 ‘-는 게 어때(요)?’를 배운다.

3. 외모 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to counseling and advising.

2. Learn the grammar points ‘-(으)ㄹ지 모르겠다’ and ‘-는 게 어때(요)?’.

3. Learn words related to people’s appearances.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên