• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 9. 제 차로 같이 가시지요

제 차로 같이 가시지요. Let me drive you there.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 제안하기 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-(으)시지요’와 ‘-어야’를 배운다.
3. 결혼 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to suggesting.
2. Learn the grammar points ‘-(으)시지요’ and ‘-어야’.
3. Learn words related to marriage.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên