• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 10. 오빠는 항상 나한테 시키기만 하고…

오빠는 항상 나한테 시키기만 하고... You always make me do everything…

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 따지는 표현을 할 수 있다.
2. ‘-기만 하다’, ‘-(으)ㄴ 대신에’를 배운다.
3. 속담 및 관용어 관련, 따지기 관련 표현을 배운다.

1. Be able to use expressions related to blaming someone.
2. Learn the grammar points ‘-기만 하다’ and ‘-(으)ㄴ 대신에’.
3. Learn words related to proverbs and idioms, and expressions about blaming someone.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên