• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 11. 경비 아저씨, 실례합니다

경비 아저씨, 실례합니다. Excuse me, sir

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 시간 순서로 사건을 설명할 수 있다.
2. ‘-자마자’, ‘-(으)ㄴ 사이(에)’를 배운다.
3. 돈 관련 어휘, 시간 순서로 사건 설명하기 관련 표현을 배운다.

1. Be able to chronologically explain an event.
2. Learn the grammar points ‘-자마자’ and ‘-(으)ㄴ 사이(에)’.
3. Learn words related to money and expressions about chronological explanations.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên