• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 16. 청소기를 소개하고자 합니다

청소기를 소개하고자 합니다. I'd like to introduce a vacuum cleaner.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 목적을 말할 수 있다.
2. ‘-고자 하다’, ‘-기 위해(서)’를 배운다.
3. 가전제품 관련 어휘, 목적 말하기 관련 표현을 배운다.

1. Be able to use expressions related to purpose.
2. Learn the grammar points ‘-고자 하다’ and ‘-기 위해(서)’.
3. Learn words related to home appliances and expressions about purpose

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên