• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 2. 특별히 공부하고 싶은 분야가 있나요?

특별히 공부하고 싶은 분야가 있나요? Is there a specific area you would like to study?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 인터뷰 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-다가’와 ‘-나(요)?’를 배운다.
3. 신체 관용어 관련, 인터뷰 주요 질문 관련 표현을 배운다.

1. Be able to use expressions related to interviews.
2. Learn the grammar points ‘-다가’ and ‘-나(요)?’.
3. Learn expressions related to idioms about body parts and main interview questions.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên