• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 5. 정말 힘들어 죽을 뻔했어

정말 힘들어 죽을 뻔했어. I was near dead because it was so difficult.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 강조하는 표현을 할 수 있다.
2. ‘만 하다’, ‘-(으)ㄹ 뻔하다’를 배운다.
3. 정도 부사 어휘 관련, 강조 관련 표현을 배운다.

1. Be able to use expressions related to emphasis.
2. Learn the grammar points ‘만 하다’ and ‘-(으)ㄹ 뻔하다’.
3. Learn words related to adverbs about degree and expressions for emphasis.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên