• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[초급 한국어 I] 제3과 선생님께 선물을 드립니다.

Chủ đề bài học

Text 

이번 일요일은 한국의 스승의 날이에요.

하지만 일요일이라서 학교에 안 가요.

그래서 교수님을 못 만날 거예요.

그래서 오늘 교수님께 꽃을 드렸어요.

하나 씨는 케이크를 준비했어요.

같이 노래를 불렀고 케이크를 먹었어요.

아주 재미있었어요.

Ngữ pháp           Danh từ + 에게, 한테, 께

                            + Động từ

                            못 + Động từ (동작동사)

Từ vựng

스승의 날

하지만

주다/ 드리다

노래를 부르다

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên