• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[초급 한국어 I] 제4과 동생한테 시계를 사고 싶었어요.

Chủ đề bài học

Text 

오늘은 동생의 생일이에요.
백화점에 가서 동생 생일 선물을 샀어요.
저는 시계를 사고 싶었어요.
그러나 안 예뻐서 사지 않았어요.
그래서 우산을 샀어요.
저녁에 생일 파티를 했어요.

Ngữ pháp          Động từ + 고 싶다

                            Động từ + 고 싶어하다

                            Động từ + 지 않다

Từ vựng

백화점

시계

그러나

사다

사지 않다

 

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên