• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[초급 한국어 I] 제5과 책을 사러 서점에 가요.

Chủ đề bài học

Text 

다음 주 월요일은 휴일이에요.
휴일이라서 학교에 가지 않아요.
토요일에 책을 사러 서점에 갈 거예요.
그리고 일요일에 친구와 영화를 보러 극장에 갈 거예요.
재미있을 거예요.

Ngữ pháp           Động từ + (으)러 가다/ 오다

                       

Từ vựng

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên