• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[초급 한국어 I] 제6과 창문을 열어 주세요.

Chủ đề bài học

Ngữ pháp           Động từ + (으)세요.

                     

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên