• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[Ngữ pháp] 12. Cách nói gián tiếp trong tiếng Hàn ở thời tương lai

Nội dung bài học


Chủ đề bài học

Cách trích dẫn gián tiếp, nói lại cho người khác nghe về hành động sẽ xảy ra trong tương lai, kế hoạch mà người nói được nghe nói lại, được cho biết.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên