• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[NHẬP MÔN] BÀI 4. PHỤ ÂM THƯỜNG (10)

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

PHỤ ÂM THƯỜNG (10)

Trong hai bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về các nguyên âm trong tiếng Hàn. Cũng giống như tiếng Việt, bảng chữ cái tiếng Hàn còn có các phụ âm nữa. Tiếng Hàn có tổng cộng 19 phụ âm, được tạo nên dựa theo hình dạng cơ quan phát âm tương ứng.

Các phụ âm tiếng Hàn có thể được chia thành ba loại như bảng dưới đây. 

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng học 10 PHỤ ÂM CƠ BẢN (PHỤ ÂM THƯỜNG) của tiếng Hàn nhé.

ㄱ   [g/k]                     ㄴ   [n]                    ㄷ  

ㄹ   [l/r]                       ㅁ   [m]                   ㅂ   [b/p]

ㅅ   [s]                        ㅇ   [ng]                  ㅈ   [j]

ㅎ   [h]

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên