• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

Nhập môn – Bài 5 이것은  무엇입니까?

이것은  무엇입니까? ĐÂY LÀ CÁI GÌ?

Chủ đề bài học

Ở bài số 4 lần trước , các bạn đã biết cách chào hỏi và giới thiệu bằng tiếng Hàn. Bài này các bạn sẽ biết đặt câu hỏi để hỏi đây là cái gì. 

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên