• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[NHẬP MÔN] BÀI 5. PHỤ ÂM CĂNG VÀ BẬT HƠI

Nội dung bài học

1. PHỤ ÂM BẬT HƠI

2. PHỤ ÂM CĂNG

Chủ đề bài học

PHỤ ÂM CĂNG VÀ BẬT HƠI TRONG TIẾNG HÀN QUỐC (9)

Phụ âm tiếng Hàn được tạo nên dựa theo hình dạng cơ quan phát âm tương ứng.

Như đã học trong bài trước, chúng ta biết tiếng Hàn có 19 phụ âm, có thể được chia thành 3 nhóm gồm các phụ âm cơ bản (phụ âm thường), phụ âm căng và phụ âm bật hơi.

ㄱ   [g/k]

ㄲ [kk]

ㅋ [kh]

ㄷ  

ㄸ [tt]

ㅌ [th]

ㅂ   [b/p]

ㅃ [pp]

ㅍ [ph]

ㅅ   [s]

ㅆ [ss’]

ㅈ   [j]

ㅉ [jj’]

ㅊ [ch]

PHỤ ÂM BẬT HƠI

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên