• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

Nhập môn – Bài 2 한글 자음

Phụ âm 한글 자음

– PHỤ ÂM – 한글 자음

ㄱ – ㅋ – ㄲ
ㄴ 
ㄷ – ㅌ – ㄸ 


ㅂ – ㅍ – ㅃ
ㅅ – ㅆ

ㅈ – ㅊ – ㅉ

TỪ VỰNG (어휘)

가구 – đồ dùng trong nhà, đồ gia dụng (bằng gỗ)
고기 – thịt
야구 – bóng chày
라디오 – Radio
오리 – con vịt
아기 – em bé, trẻ con
어머니 – mẹ
머리 – đầu
두부 – đậu phụ
비누 – xà phòng
소나무 – cây thông
바지 – quần dài
차 – trà
치마 – cái váy
포도 – quả nho
하마 – con hà mã

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên