• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

Nhập môn – Bài 3 한글 받침

Phụ âm cuối 한글 받침
PHỤ ÂM DƯỚI 한글 받침

1) ㄱ,ㄲ,ㅋ [k]
2) ㄴ [n] 
3) ㄷ,ㅅ,ㅆ, ㅈ,ㅊ,ㅌ,ㅎ [t]
4) ㄹ [l]

5) ㅁ [m]
6) ㅂ,ㅍ [p]
7) ㅇ [ng]

TỪ VỰNG – 어휘

한국어 tiếng Hàn
침대 cái giường
부엌 nhà bếp
논 cánh đồng
발전 phát triển
한글 chữ Hàn
마음 tấm lòng
흰밥 cơm trắng
잎 lá cây
한강 sông Hàn

MỘT SỐ TỪ NGOẠI LAI (vay mượn từ tiếng nước ngoài)
노트북 laptop 
라디오 radio (đài)
레몬 quả chanh
메론 quả dưa
바나나 quả chuối
엘리베이터 thang máy
인터뷰 phỏng vấn 
소핑 shopping
폔 bút bi
택시 taxi
텔레비전 ti vi 
커피 cafe
컴퓨터 máy vi tính

MỘT SỐ CÂU NÓI THƯỜNG DÙNG

안녕하세요? Xin chào!
반갑습니다. Rất hân hạnh./ Rất vui.
죄송합니다. Xin lỗi
감사합니다. Xin cám ơn

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên